TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Muuta evästeasetuksia

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laatimispäivä 5.4.2021

Rekisterinpitäjä

Emil Lindfors Design (2524952-3)
Suomen Kasarmi 6
13100 HÄMEENLINNA
Puh. 040 196 8538
info@emillindforsdesign.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Emil Lindfors
Omistaja
Puh. 040 196 8538
info@emillindforsdesign.fi

Rekisterin nimi

Emil Lindfors Design asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Emil Lindfors Design saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot
Tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot ja tekemät tilaukset verkkokaupassa.

Evästeet

Emil Lindfors Design käyttää nettisivuillaan ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Osa evästeistä on pakollisia sivuston käytön kannalta. Esimerkiksi ostoskorin toiminnot ja asiakkaan tunnistaminen eivät toimi ilman niitä. Evästeiden tarkoitus onkin parantaa verkkosivustojen toimintaa ja tehdä ostokokemuksesta mahdollisimman miellyttävä. Selaimen evästeet on helppo poistaa.

Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Tietojen luovutus

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille. Esimerkiksi luovutamme henkilötietoja yhteistyökumppaneille logistiikka- ja maksupalvelujen toteuttamiseksi, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi sekä sähköpostiosoite

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ja rekisterinpitäjä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Pääsy rekisteriin ja muihin sähköisiin järjestelmiin on suojattu yksilöllisillä vahvoilla salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Tarkastus-, korjaus-, ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Emil Lindfors Design
Suomen Kasarmi 6
13100 Hämeenlinna

Emil Lindfors Design vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Emil Lindfors Designin asiakaspalveluun, puh. 040 196 8538, kirjeitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse info@emillindforsdesign.fi

Voit pyytää meitä poistamaan tietosi asiakasrekisteristämme lähettämällä pyyntö sähköpostitse. Kaikki laskut asiakastietoineen ja tilauksiin liittyvät viestit säilytetään kuitenkin vähintään kirjanpitolain (2 luku 10§) edellyttämän ajan.